Om oss

Barnegruppa
Hagebyen barnehage er en ett avdelings barnehage med 17 heldagsplasser. Disse er i aldersgruppen fra 1-6 år.

Beliggenhet
Vi holder til i Gina Krogs vei 20, ved siden av Valentinlyst Senter. Barnehagen ligger i  trivelige omgivelser i Persaunet Hageby borettslag. Uteområdet er stort og innholdsrikt.

Personalgruppa

Camilla Vikan Mahlum: Barnehagelærer

Heidi Wannebo: Assistent

Lisa Sommerbakk: Assistent

Sondre Matras Hansen: Pedagogisk leder

Katrine Kleppenes: Barnehagelærer

Christian Sæter Gulbrandsen: Styrer og Pedagogisk leder

Historikk
Personalgruppa er stabil.
Vi trives godt sammen, og har en humørfylt tone oss i mellom. Alle har ulik erfaringsbakgrunn, og forskjellige interesser.
Dette ser vi på som en styrke, fordi vi utfyller hverandre.
Personalet er engasjerte i barnehagen.
Vi er opptatte av å gi barna og foreldrene, best mulig tilbud.

Vi er praksisbarnehage for barnehagelærere ved Dronning Mauds Minne høyskole og tar imot studenter som har praksis hos oss.

Foreldredrevet
Barnehage er en foreldredrevet barnehage. Den startet opp som et initiativ av foreldre fra to familiebarnehager høsten 1993. De ønsket et bedre tilbud for deres barn. Barnehagen er sikker i sin drift og i sitt ståsted. Vi har en rekke tradisjoner, samt at man hele tiden søker etter nye oppdateringer og impulser. Foreldre kommer ofte tilbake hit med nye småsøsken.

Visjon

”Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt.” (Rammeplan for barnehagen, 2017, s. 8)

”Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet.” (Rammeplan for barnehagen, 2017, s. 9)

Disse sitatene er noe vi kjenner oss igjen i. Vi er opptatt av at barna som er i Hagebyen blir sett, hørt og respektert for den de er.

Utvikling og inspirasjon

Vi synes dette er gode ord som beskriver barnehagen vår, men også noe vi alltid vil strekke oss mot. Vi er opptatt av at barna skal få mulighet til å utvikle seg på alle områder, i samspill med andre barn og de voksne. Vi ønsker at man små som store skal inspirere hverandre og sørge for et utviklende miljø. Vi prøver å skape nysgjerrighet ved og hele tiden legge til rette for barna skal få være undrende sammen med oss.
Ut i fra denne visjonen, vil vi ha spesielt fokus på tre verdier:

Trygghet – I barnehagen vår er det et lite miljø, hvor de voksne er tilstede, de utstråler en varme og de er imøtekommende overfor barn og foreldre, dette er med på å skape en trygghet blant barna. God kommunikasjon er viktig for at vi skal kunne yte vårt beste for barnet.

Glede – Vi vil gjøre gode ting sammen, som skaper glede. Gjennom tull og tøys, latter og godt humør vil vi få barna til å føle glede. De vil føle glede når de mestrer ting, både alene og i samspill med andre barn.

Anerkjennelse – I vår barnehage blir enkeltbarnet sett, får den respekten han/hun fortjener, han/hun får støtte til å utvikle seg videre.

Profil

Hva er vi spesielt gode til:
Vi er gode til å se enkeltbarnet

Vi er gode til å ta barns medvirkning på alvor
Vi er gode til å ta vare på naturen, vi er stolt over det frodige uteområdet vårt.

Vi er gode til å tulle og tøyse med hverandre, noe som fører til at det blir et godt miljø i barnehagen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *