Hagebyen private barnehage

Vi er en privat barnehage med 17 barn mellom 1-6 år, som holder til i Persaune Hageby borettslag på Valentinlyst.

Ta gjerne kontakt med oss
Tel: 95 44 54 64

Facebook https://www.facebook.com/Hagebyenprivatebarnehage/

E-post
hagebyenbarnehage@gmail.com

Besøksadresse
Gina Krogs veg 20
7046 Trondheim

Postadresse
Postboks 4646
7451 Trondheim

Daglig leder
Malin Lyngstad Formo
Tlf: 47 28 67 60
E-post: hagebyenbarnehage@gmail.com